Takken

Onze takindeling wijkt wat af van diegene die Scouts en Gidsen Vlaanderen voorstelt. Dat heeft verschillende redenen en is moeilijk op een paar regeltjes uit te leggen. Wil je er meer over weten, spreek gerust eens een (groeps-)leider of leidster aan.


  • Kawellen: 1e tot 3e leerjaar (6 tot 9 jaar)

  • Woudlopers: 4e en 6e leerjaar (10 tot 12 jaar)

  • Jonggivers: 1e en 2e middelbaar (12 tot 14 jaar)

  • Givers: 3e tot 5e middelbaar (14 tot 17 jaar)

Wat zijn takken?

Scouting snijdt haar werking op maat van de jongeren zelf. Daarom wordt gewerkt per leeftijdsgroep of “tak”. We proberen in te spelen op wat kinderen en jongeren boeiend vinden. We spelen veel en graag. Zo ontdekken en leren we telkens nieuwe dingen. Elke tak is niet als een klas die jaarlijks opschuift. Wie als achtjarige bij de welpen komt, blijft er drie jaar. Ook jonggids of verkenner ben je drie jaar. Dat geeft tijd om te wennen, om te groeien, om beetje bij beetje mee verantwoordelijkheid op te nemen. Je blijft bovendien nooit de jongste of de oudste van de bende. Er zit beweging in.