wet en regels

Wet

Woudloper volgt de oudste,
 is moedig en houdt vol.

regels

woudloper is vroom,
woudloper is netjes,
woudloper is blijgezind,
woudloper helpt graag
en woudloper zegt de waarheid.